Firebird as Gaeilge


Tá Firebird i dtosach an tslua ag déanamh earraí téitheoireachta ar chaighdeán ard, agus an chloch is mó ar an bpaidrín seo againn-ne ná earraí nuálacha oiriúnach do riachtanaisí an lae inniu a fhorbairt: earraí atá saoráideach le húsáid, earraí gur féidir brath orthu, earraí a laghdaíonn na hastúcháin charbóin.

Tús beag a bhí ag Firebird sa bhliain 1980, ach tá sé tar éis fás nó go bhfuil sé anois ar cheann de na déantúsóirí earraí téitheoireachta is mó i nÉirinn nó sa Ríocht Aontaithe. I gcaitheamh na mblianta, tá cáil cothaithe ag an gcomhlacht as earraí tréana éifeachtachta a tháirgiú ar chaighdeán ard, agus iad deartha chun gurbh fhuirist iad a shuiteáil agus gurbh fhada buan a mhaireann siad. I measc na n-earraí a sholáthraíonn an comhlacht inniu, tá coirí comhdhlúthú na hola (oil condensing boilers), córais théitheoireachta a oibríonn le teas na gréine, coirí mhais bhitheolaíochta, agus cócaireáin shorn.

Tá na coirí ola fós ar cheann de na slite is saoire chun an tigh a théamh agus is iontach an luach ar airgead iad.

  • Tá ráta ard éifeachtúlachta acu (97%).
  • Tá sé fuirist iad a shuiteáil agus a chothú.
  • Is teicneolaíocht slán sábháilte iad.
  • Sé an coire ola an t-aon chóras téitheoireachta amháin a fhágann rogha sholáthraitheoir an bhreosla fút féin.
  • Tá siad ag fáil “glas”, le teacht isteach breosla bitheolaíochta. Tá an trealamh ar fáil chun gach sórt coire de chuid Firebird a athrú chun breosla bitheolaíochta a úsáid (tair i dteangmháil le hoifig an díolacháin).


Tá earraí téitheoireachta Firebird ar fáil ar fud na tíre ins gach siopa mar a ndíoltar earraí téitheoireachta agus pluiméireachta agus ag soláthraitheoirí earraí ginearálta do lucht tógála.

SAINTAITHÍ DEARTHÓIREACHTA

Baintear úsáid as an dteicneolaíocht CAD-CAM is rí-dhéanaí chun earraí Firebird go léir a dhearadh. Gearrtar tástáil dian ar na hearraí go léir a bhíonn againn sara gcuirtear ar fáil iad, agus baineann siad go léir amach ceadúnas faoi bhun gach caighdeán ábharach náisiúnta agus Eorpach. D’éirigh go minic le Firebird a bheith chun tosaigh ar an earnáil go léir, mar shampla, is againn-ne a bhí an chéad choire ar an margadh den sórt “SEDBUK Band A Combi Boiler”.

DÉANTÚSÓIREACHT ar STAID RÍ-DHÉANAÍ na TEICNEOLAÍOCHTA

Tá infheistíocht mhór déanta ag Firebird chun an táirgeoireacht a chur ag obair go héifeachtúil as féin, chun a bheith ábalta lúbadh leis na hathraithe atá ag tarlú go mear i n éileamh an mhargaidh agus i riachtanaisí an todhchaí. Bíonn formhór próiséasanna an tí ag obair astu féin sa lá atá inniu ann, ina measc, ionaid phuinseála Trumpf, filleadh agus táthú róbatach, agus sraith na péinteála. Níl ár sárú ar fáil sa tslí a sheasaímid go daingean leis an gcaighdeán ard. De bharr sraith de chláracha leanúnacha feabhsacháin, tá na hearraí seo againn ne ar chaighdeán an-ard, ach tá leibhéal ard so-lúbthachta agus éifeachtúlachta mar sin féin acu.

SEIRBHÍS GAN SÁRÚ tar éis an CHEANNACHÁIN

Tá gréasán náisiúnta d’innealtóirí seirbhíse ann, le ceadúnas ó Fhirebird acu, chun tacaíocht a thabhairt do na hearraí seo againn-ne. Roinn teicniúil Firebird féin a láimhseálann na fiosrúcháin teicniúla agus na glaonna faoi bharántaisí.

TRAENÁIL

Cuirfimíd réimse leathan de chláracha traenála faoinár n-earraí ar fáil san ionad traenála atá againn i mBaile Mhic Íre, Co. Chorcaí. Tá earraí samplacha san ionad againn a oibríonn go hiomlán mar a bhíonn acu amuigh sa tsaol mór, agus tá an teicneolaíocht ilmheánach is déanaí ar fáil san ionad. Is féidir an traenáil a oiriúnú do riachtanaisí na gcustaiméirí agus bíonn oibriú teangmhála leis na hearraí go léir mar chuid de.

CREIDIÚNÚ

Tá creidiúnú ISO-9001 ag Firebird, agus is ball de chuid OFTEC le blianta fada sinn.

STAIR

       
1980 >   Bunaíodh O’Donovan Enterprises Ltd., ag trádáil faoin ainm Firebird Boilers.
1982 >   Deineadh dearthóireacht agus táirgíocht ar an gcéad chúlchoire a dhónn breosla soladach.
1984   D’aistrigh Firebird isteach i n-áitreabh méadaithe i mBaile Mhic Íre.
1986   Deineadh dearthóireacht ar choire ola don teas lárnach, go bhfuil an-éileamh ó shin air.
1987   D’oscail Firebird oifig eile sa Sián, Foirceall, Contae Ard Mhacha.
1995  

D’aistrigh an comhlacht go dtí an áitreabh mar a bhfuil sé anois i mBaile Mhic Íre.
D’osclaíodh halla eile táirgíochta don gcóras Trumpf chun miotal a phuinseáil.

1998  

Forbraíodh earra margaidh as coincheap an “Heatpac”.
D’oscail Firebird ionad díolacháin agus dáileacháin i bPlymouth sa Ríocht Aontaithe.
Forbraíodh an coire “The Firebird Combi boiler”.

2000   Bunaíodh an rannóg Fireblock chun doirse tionsclaíocha a dhéanamh (www.fireblock.ie).
2001  

Tógadh an tríú foirgneamh monarchan ar an suíomh.
Deineadh ath-dhearthóireacht ar réimse na gcoirí go léir chun leibhéal a gcuid éifeachtúlachta a ardú.

2002   Deineadh deimhniúchán ar choirí Firebird go léir go dtí leibhéal “SEDBUK Band C”.
2004   Deineadh coimisiúnú ar an gcéad chóras róbatach chun táthú (welding) a dhéanamh.
2005   Deimhníodh na coirí chomhdhlúite Enviromax™ (“high-efficiency condensing boilers”) ar leibhéal “SEDBUK Band A”.
2007  

Seoladh an coire comhdhlúite “The Eniviromax™ Combi condensing boiler” ar an margadh.
Thug Firebird isteach Envirosol™ , réimse de chórais dár gcuid féin chun an t uisce a théamh le teas na gréine.

2009   Sheol Firebird coire Bio-Tec ghású an adhmaid (an Bio-Tec wood gasification boiler).
2010  

Dhein an comhlacht ceiliúradh ar 30 bliain gnótha.
Tugadh isteach an cócaireán soirn, le coire comhdhlúite le rátáil A.

2011   Leathnaíodh an phórtáil amach go dtí SAM agus an Ghearmáin.
       


Tá líon na ndaoine fostaithe ag Firebird tar éis fás ó 20 duine sa bhliain 1988 go dtí breis bheag is 120 inniu. Tá earraí an chomhlachta á dhíol i nÉirinn, i dTuaisceart Éireann, sa Bhreatain, sa bhFrainc, sa tSéalainn Nua, i SAM, sa Ghearmáin, sna Críocha Lochlannacha, agus sa Mheán-Oirthear.